HANİ HER ŞEY OYUNDU

Hani Her Şey Oyundu

 

 

 

Hani ekranda

Her şey oyundu?

Dayak, ölüm, açlık,

Savaş, cinayet, hastalık,

Hepsi kurguydu?

Bu çocuk ağlıyor anne…

 aa

 

 

Bartın Valisi Keramettin Çetin, Bartın İlimiz 'Hani Her Şey Oyundu' sayısı için önsözünde ne diyor? 

 

“Şiddet İçermeyen Sevgi Dolu Bir Yaşam”Eğitim insanı yaşama hazırlamanın önemli bir aracıdır.
Hızla gelişen bilim ve teknoloji, değişen koşullar ve ortaya çıkan yeni sorunlar; eğitimde yeni yöntem ve tekniklerin kullanılmasını gerektirmektedir.
Bilgi ve bilişim çağını yaşıyoruz. Bununla beraber gittikçe duygu ve düşüncelerin kısırlaştığı, çoraklaştığı, toplumsallığın azalıp bireyselliğin arttığı, insanlar arasında iletişimsizliğin çığ gibi büyüdüğünü görüyoruz.
Şiddeti doğuran ve besleyen nedenlerin üzerine eğilmek gerekiyor. Şiddet uygulayanların, daha önceden kendilerinin de sözel veya fiziksel şiddetin baskısı altında kaldıkları gerçeğinden yola çıkarak, şiddetin uzun erimli etkisini göz ardı etmemek gerekir. Toplumdaki şiddeti tek başına kanunlarla, cezai yaptırımlarla önlemek mümkün değil.
Mutlu ve huzurlu bir toplum ve aydınlık yarınlara uzanmak için kapı aralayıcı yöntemlerden birisi de, her çeşit şiddete karşı topyekun bir mücadele zemini hazırlamak. Şiddetin olağanlaşmasına ve bir çözüm yöntemi olarak sunulmasına karşı gelmek. Şiddeti düşüncelerden silmek ve vicdanları eğitmek, iyilik kültürünü ve insani değerleri yüceltmek, yaşamın merkezine sevgiyi koymak… Bunu da en iyi yapacak olan yine eğitimdir.
Yolu sevgiden geçmeyen, duyguya hitap etmeyen eğitimin başarıya ulaşma şansı yoktur. Çocuklarımızı, gençlerimizi sanatla ve edebiyatla buluşturarak yaşama sevinçlerini artırmalı, düşüncelerini beslemeliyiz.
Eğitimci ve bir sanat dostu duyarlığı ile “Bir Şiddet Panzehiri ve Yaşam İlişkisi Olarak Edebiyat ve Sanat” düşüyle yoğrulduğum ve Bartın Köksal Toptan Lisesi Edebiyat Günleri’ne öncülük ettiğim dönemde, 2006 yılında başlamış Çocuk Yazını Grubu sanatçılarının HANİ HER ŞEY OYUNDU (HHŞO) adında, şiddete karşı duruşu sergileyen ve şiddet içermeyen bir yaşam anlayışını özendiren Antoloji çalışması.
Türkiye’de ilk kez 100’e yakın ‘yaşayan sanatçı’nın bir araya gelerek meydana getirdikleri bir proje ve kitap: HANİ HER ŞEY OYUNDU. Türkiye’nin çocuk yazını (edebiyatı) ustaları, ressam ve sanatçıları; sokaktan okula, spor etkinliklerinden televizyona, yaşamın her alanına değin şiddet olaylarının çocukları ne denli etkilediğinin farkındalığı ile yola çıkarak HHŞO derleme kitabını hazırlamışlar. HHŞO, okuruna şiddetten uzak bir yaşam anlayışını seçebileceğini anımsatıyor; şiddetin sıradanlaşmasına karşı duruyor. HHŞO seçkisi, çocuk okurun yaşamdaki güzellikleri sevgi ile içselleştirmesine katkı verecek, şiddet karşısında duyarlık oluşturacak şiir, öykü, anı, deneme, masal, çizgi roman, özdeyiş, resim ve grafiklerin yanı sıra bir de tiyatro oyunu sunuyor.
Bu derleme, iyilik, doğruluk ve güzellikle donatılmış bir yaşamın mümkün olabileceğini gösteriyor. İnanıyorum ki, yazarlarımızın ortak akıl ülküsünden yürüyerek ve bu topraklardan beslenerek ürettikleri yapıtlar, öğrencilerimizde okuma kültürü ve sevgisinin gelişimine de hizmet edecektir.
İstenirse olumsuz duygular törpülenebilir. Öfke kontrol altına alınabilir.
İstenirse iyilik öğretilebilir. Sorunların çözümünde barışçıl yöntemler; hoşgörü ve empati gibi iletişim becerileri geliştirilebilir.
“Hani Her Şey Oyundu”, iyilik semineri, vicdan eğitimi niteliğinde bir kitap.
Bazen küçük olarak görülen bir adım, büyük bir değişimin ve dönüşümün ilk hareketi olabilir. Bazen bir düşü ve ütopyayı sahiplenmek ve yola çıkmakla başlar her şey…
Bartın Valisi Sayın İsa KÜÇÜK, geniş vizyonu ile Bartın’da bir eğitim seferberliğine daha öncülük etti. Hani Her Şey Oyundu derleme kitabının valilikçe basımını sağlayarak, Bartın il, ilçe ve köylerindeki bütün ilköğretim okullarının 3. ve 8. Sınıf aralığındaki sınıf kitaplıklarına ücretsiz dağıtımını gerçekleştirdi. Vali Bey’in söylemiyle “Amaç şiddeti dünyamızdan söküp atmak”.
Son zamanlarda Türkiye’de eğitim adına duyduğum en güzel proje ve çalışma: HHŞO. Devlet kurumlarıyla bir sivil toplum grubunu, geleceğimizi tehdit eden tehlikelere karşı, aynı amaçla bir araya getirip birleştiren güzel bir adım.
Pek çok kanaldan beslenen şiddeti önlemeye yönelik anlamlı bir toplumsal duyarlılık projesi geliştiren Çocuk Yazını Grubu Üyelerini,Proje Başkanı Aytül Akal’ı, yazınsal yapıtları ve sanatsal yaratıcılıklarıyla kitabın oluşmasını sağlayan yazar ve sanatçıları, HHŞO Kitabı Bartın baskısının gerçekleşmesini sağlayan Bartın Valisi Sayın İsa Küçük’ü, projenin okullarda koordinasyonunu sağlayan Bartın Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ve bu imecede emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyorum.

Daha fazla bilgi

+ 11
+ 2
 

Aytül Akal

© Copyright 2011. Aytül AKAL

Tüm Hakları Saklıdır.

All rights reserved

 

aytulakal.com, bağımsız, kişisel web sitesidir. Bu sitenin içeriği, yazılı izin alınmadıkça hiç bir şekilde kullanılamaz.

 

 

Yabancı Yayıncılarım

Not: Amazon.com yurtdışında yayımlanan kitaplar için kaynak olarak kullanılabilir.