En Yeni Kitaplarım

cok-uslu_yaramazlar-1
cok_uslu_yaramazlar_2
koku_delisi-3
miymiy-teyze-5a
miymiy_teyze-3a
miymiy_teyze-4a
renk_delisi-2
ses-delisi
sozvermistinanne
sozvermistinbaba
tak_tak_tak-sans_geldi

Kuşadasında Öykü'ye ve Şiire Yolculuk - 2005 - Sayfa: 2

Article Index
Kuşadasında Öykü'ye ve Şiire Yolculuk - 2005
Sayfa: 2
All Pages

 

Çocuk edebiyatından yansıyan şiddetin boyutları konusunda başka bir örnek: "Canavar'ın yerde kıvrandığını gören Koca Dev, bu kez elindeki ağaç dallarıyla ona saldırıp iki gözünü birden oyuvermiş. Ondan sonrası çok kolay olmuş. Koca Dev, taş ve sopalarla yerde kıvranan Korkunç Canavar'ın başını parçalamış. Sonra gövdesini delip Canavar'ın kanlar içindeki kalbini ve ciğerini yemiş." Aynı masala devam ediyoruz: "Yaşlı Cadı, hemen onun üzerine saldırarak iki gözünü güçlü pençeleriyle oymuş. ...Koca kuş son saldırışında Dev'in boğazını koparmış. ...Koca Dev'in kopan boğazından dışarıya oluk gibi kan akmaya başlamış. Dev çırpındıkça kanlar çevreye yayılıyormuş. Az sonra ırmak suları kanlı akmaya başlamış. Yaşlı Cadı, Koca Dev can çekişirken, Dev'in bütün vücudunu parça parça etmiş."  Bu masalda, şiddet kullanarak rakibini öldüren  Koca Dev’in yanısıra, bu kez de Koca Dev’i öldürerek onu cezalandıran Yaşlı Cadı’yı görüyoruz. Üstelik uygulanan şiddet, betimlemelerle küçük çocukların gözleri önüne seriliyor. (Beş Kardeşler Masalı, İsmail Sivri, Bilgi Yayınevi,  s.94, 110)

Kadın erkek ilişkilerindeki şiddetin, çocuk kitaplarında da yansımasını bulmak mümkün: Yeşil Kuş masalında, zengin bir adamın oğluyla padişahın kızı evlenirler. Evlendikleri gece, şöyle bir olay olur; kitapta yazıldığı şekilde aktarıyorum: "Kocası eline geçirdiği bir sopa ile üzerine doğru geliyormuş. Kendisini korumak için odanın bir köşesine kaçmışsa da, delikanlı hemen arkasından yetişerek onu yakalamış, dövmeye başlamış. Tam kırk sopa vurarak zavallı kızı âdeta hasta etmiş. Bir gün böyle, iki gün böyle. Kırk gündür kız kocasından her gün kırk sopa yiyormuş." (Çocukları Uçuran Masallar, Hazırlayan Mümtüz Güleryüz, Türk Masalları Dizisi, Nehir Yayınları, s. 18)

Dünya Güzeli masalında, kadına uygulanan şiddeti ve buna karşılık kadının tavrını görüyoruz : "Şehzade, gül çubuğunu kesiyor. Bakıyor ki sırma saçlı Dünya Güzeli, ay parçası gibi oturmuş gergef işliyor. Usulcacık yaklaşıyor şehzade, saçlarından yakaladığı gibi gül çubuğu ile dövmeye başlıyor." Dünya Güzeli'nin bu şiddet uygulamasına tepkisi ise gerçekten çok şaşırtıcı: Dünya Güzeli, sonunda şöyle der:"Yeter delikanlı. Canım sana feda olsun. Ben de senin gibi bir yiğit bekliyordum. Böylece beraberce ata binip Padişahın sarayına gelirler. (Çocukları Uçuran Masallar, Hazırlayan Mümtüz Güleryüz, Türk Masalları Dizisi, Nehir Yayınları, s.44)

Çocuk kitaplarındaki şiddetin boyutları yalnızca erkekle kadın arasında kalmayıp, yetişkinlerin çocuklara eziyetine de uzanıyor ve çağdaş yazarların kalemine bile yansıyor:

Çok güzel bir kız evin kapısında oturmuş, ağlamaktadır. "Ben ağlamayayım da kimler ağlasın?" der. "Benim ne anam var, ne de babam. İkisi de öldüler. Kötü kalpli ve insan yiyen bir büyücü olan üvey annemle birlikte oturuyorum. Üvey annem her fırsatta beni yiyip yutmak için bir bahane arıyor." Üvey anne kızı yemek için önüne türlü imkansız işler koymaktadır. Ama kahramanımız Emir Yaman her seferinde kıza yardım ederek onun hayatını kurtarır. "Dişlerini bileyerek" kızı yeme hayalleri kuran "kötü kalpli üvey anne", “Sana bir kız yolluyorum, dişlerini bilemeye başla, gelince hemen yakalar, yersin." diyerek kızı, kendisinden daha kötü olan ablasına gönderir. Böylece üvey annesiyle arasındaki ruhsel denge onarılmaz bir yara alırken, çocugun teyze olan ilişkisine de darbe vurularak, yalnızlığa, güvensizlige itilir. (Emir Yaman, Zeynep Bassa, T.C.Kültür Bakanlığı Yayını, s.4,  24)

Nitelikli olarak değerlendirebileceğimiz kitapların, çocuğun bilişsel gelişimine olduğu kadar, kişilik, toplumsal ve dil gelişimine de katkı vereceğine göre (Çocuk ve Edebiyat, Prof.Dr.Sedat Sever) çocuklara temel beceri kazandırmada en kolay, en etkin yöntem olan kitaplardan neden doğru yararı sağlayamayalım? Ancak, çocuklarımız için bu yarar sağlanabilmek isteniyorsa, çocuk kitapları, içerikleri açısından tek tek elden geçirilmelidir. Türkçenin doğru, etkili kullanımına öncelik veren, çocuklarda eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi destekleyen, iletişim olanakları sunan, karar verme, sorun çözme ve araştırma yeteneğini geliştiren kitapları seçebilmeli ve çok erken yaşta başlayarak çocuklarımızı bu tür kitaplarla buluşturmalıyız.  Bu kitapları okuyarak büyüyen genç neslin, kişisel ve sosyal değerlere önem veren, yaşamla ilgili her konuda sentez yapabilen bir toplumu oluşturacağı kuşkusuzdur. Çocuk kitapları aracılığıyla metinler arası okumayı geliştirebilen bir birey, yaşam sürecinde edindiği deneyimler arası ilişki kurabilen bireyler olacaktır.

Dileğim, sanatsal değerleri taşıyan kitaplarla, estetik bakışı gelişmiş aydınlık bir neslin yetişmesinin sağlanabilmesidir.

 

Kaynakça:

  1. Cumhuriyet Radyo programına gelen faks kopyası  
  2. 23.7. 1998 Milliyet Gazetesi'nin Tüketici Köşesi: Çocuklara Korku Masalları!
  3. Andersen’den Masallar, Epsilon Yayınları (s.86-94)    
  4. Keloğlan Ak Ülke, Duran Yılmaz, Yuva Yayınları)
  5. Beş Kardeşler Masalı, İsmail Sivri, Bilgi Yayınevi (s.94 ve 110 )            
  6. Falcı Hoço'nun Masalı, Hazırlayan: Fahrettin Çiloğlu, Sinatle Yayınları
  7. Çocukları Uçuran Masallar (Türk Masalları Dizisi), Hazırlayan: Mümtaz Güleryüz, Nehir Yayınları
  8. Çocukları Uçuran Masallar (Türk Masalları Dizisi), Hazırlayan: Mümtaz Güleryüz, Nehir Yayınları
  9. Mendilli Güzel, Cuma Karataş, Gendaş Yayınları (s.10-11)

 


+ 0
+ 0


Aytül Akal

© Copyright 2011. Aytül AKAL

Tüm Hakları Saklıdır.

All rights reserved

 

aytulakal.com, bağımsız, kişisel web sitesidir. Bu sitenin içeriği, yazılı izin alınmadıkça hiç bir şekilde kullanılamaz.

 

 

Yabancı Yayıncılarım

Not: Amazon.com yurtdışında yayımlanan kitaplar için kaynak olarak kullanılabilir.