En Yeni Kitaplarım

koku_delisi-3
renk_delisi-2
ses-delisi
sozvermistinanne
sozvermistinbaba
tak_tak_tak-sans_geldi
tittirikler-1a
tittirikler-2a
tittirikler-3a
tittirikler-4a
tittirikler-5a

Çoluk Çocuk Dergisi - 2008

ÇOLUK ÇOCUK DERGİSİ

2008

 

Sözcüklerin Sihiri

 

Küçük oğlum koşarak, heyecanla geldi yanıma.

“Anne, beş yaşındaki çocuklar şiir yazabilir mi?”

“Elbette yazabilir.”

Sevinçle ayrıldı yanımdan. Az sonra elinde kâğıt-kalem, ağlayarak döndü:

“Beş yaşındaki çocuklar şiir yazabilir dedin, ama bak, yazamıyorum işte, yazamıyorum!”

Yazamadığını kanıtlamak için de, elindeki kalemi kâğıdın üzerinde sayfayı yırtarcasına gezdirerek, anlamsız çizgiler oluşturdu...

Kucağıma aldım; sevip okşarken, “Yanlış anlamışım.  Beş yaşındaki çocuklar şiirlerini akıllarında yazar, onların şiirlerini anne-babaları, öğretmenleri kåğıda geçirir,” dedim.

O söyledi, ben yazdım...

Sözcüklerin gizli müziğini duyabilme/sezebilme yeteneğinin, bebeklerin doğalarında daha doğuştan var olduğunu söylemek kanımca yanlış olmaz. Bunun için belki de huzurlu bir uyku için, bir ninni mırıltısının arayışları...

Bebeklerin algılama ve akılda tutma becerilerinin hızı, biz yetişkinlerle karşılaştırılamaz. Bu yüzden, duyduklarını, dinlediklerini unutmaz, anlamını henüz bilmeseler bile, aynen tekrarlayabilirler.  Bir arkadaşınız, iki buçuk yaşındaki oğlunun, birkaç kez dinlediği masalı sözcük sözcük tekrarlayabildiğini, hatta sayfa çevirişlerine bile uyarak kendisini taklit ettiğini söylerse, siz de şaşırmayın. İşte çocuk!

Bebekliklerinden başlayarak ninniler, öyküler, şiirler ve sayışmalarla tanıştırılan ve böylece kitaplardaki sözcükleri günlük yaşamlarının  her alanında kullanabilme becerilerini güçlendiren çocukların, okumayı öğrenene dek edebiyatla karşılaştırılmamış olan çocukların gelişiminin çok ilerisinde olacağı kuşkusuzdur. Çocuk kitaplarının çocuğun gelişim sürecindeki yeri, Sedat Sever’in “Çocuk ve Edebiyat” başlıklı kitabında, “Dil Gelişimi”, “Bilişsel Gelişim”, “Kişilik Gelişimi”, “Toplumsal Gelişim” olarak dört başlık altında ayrıntılı olarak anlatılıyor.

Her anne baba çocuğunun başarılı ve hedeflerine ulaşabilen bir insan olarak yetişmesini ister. Bu yolda ona rehberlik ederek destek olmaya çabalar;  onu başarıya götürecek yolları araştırır. Bu bağlamda en kestirme yol, çocuk kitaplarıdır.

Bebeklikten çocukluğa olan yol boyunca iyi bir kitabın çocuğa neler kazandırabileceğini bir paragrafla özetlemek olası değil; ancak başlıca kazanımları “Bebeğimi Seviyorum Ona Kitap Okuyorum” projesinden alıntı yaparak Çoluk Çocuk dergisinde çocuk yazınına ayrılan dar alanımı daha işlevsel hale getirmeyi amaçladım:

İyi kitap çocuğa neler kazandırır?

-    İletişim kurmasını kolaylaştırır

-    Dil becerilerini geliştirir

-    Duygusal ve sezgisel algısının gelişmesine yardım eder

-    Kavramsal algılarını geliştirmesine katkıda bulunur (örneğin, resimlerini gördüğü nesneleri ve canlıları tanımaya başlar)

-    Kendini tanımasına yardım eder

-    Sorgulayan, araştırmacı birey olabilmesine katkıda bulunur

-    Sanat duyarlılığı geliştirmesini sağlar

-    “Sevgi”, “mutluluk” gibi kavramlar üzerinde düşünmeye başlamasını sağlar

-    Kendisiyle, ailesiyle, kardeşleriyle ve arkadaşlarıyla –yaşamla- barışık olmasını sağlar

-    Görevlerini zamanında yapmasına katkıda bulunur

-    Paylaşım duygusunun gelişmesini sağlar

-    Sosyal ilişkilerinde başarılı olmasına yardım eder

-    Problemlerini rahatça paylaşabilmesini sağlar

-    Toplu yaşam kurallarını benimsemesine yardım eder

-    Çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilmesine katkıda bulunur

-    Doğayı anlamasını, sevmesini ve korumasını sağlar

-    Okuma alışkanlığı/gereksinimi kazandırır

-    Kitaplara ilgi ve sevgisi büyür

-    Okuma ve anlama becerilerini geliştirmesine yardım eder

-    Yaşayarak, uygulayarak öğrenmesini sağlar

-    Yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmasına yardımcı olur

-    Kendisi, çevresi ve evren arasındaki ilişkiyi kavramasına yardım eder

-    Sesini doğru kullanabilmesini sağlar

-    Duygu ve düşüncelerini resim ya da notalarla ifade edebilmesine olanak verir

-    Yaşam enerjisi kazandırır

-    Sağlıklı bedene sahip olmanın değerini “fark etme”sini sağlar.

-    Seçimlerini kendisi yapabilen birey olmasına destek olur.

Doğasında var olan ritmi ve sanat duyarlılığını çocuk kitaplarıyla geliştirip pekiştirerek kişiliğinin bir parçası olarak yaşam boyu yararlanmasını sağlamak varken, budana budana dalsız, yapraksız bırakılan bir ağaca dönüşen çocuklarımızın ilerde meyve verebilmelerini beklemek boşuna olur. 

Çocuğuna okumak isteyen ama hangi kitabı seçeceği, ne zaman okuması gerektiği ya da nasıl okuyacağı konusunda önerilere gereksinimi olan anne ve babalar, dilerlerse şu adrese yazıp sorularına yanıt arayabilirler: CLOAKING

Bir çocuk doğar, dünya değişir. Onun özgür kişiligini geliştirmesine olanak vermek ya da yaşamını başkalarının kararlarına bağlı kılmak...

0-6 yaş arasında, çocuğunuzun yetenek sınırlarını esnetmek, geleceği adına gücünü arttırmak ve onu hayata hazırlamak sizin sorumluluğunuz. İşte, anne baba olmak...

 


+ 0
+ 0

Aytül Akal

© Copyright 2011. Aytül AKAL

Tüm Hakları Saklıdır.

All rights reserved

 

aytulakal.com, bağımsız, kişisel web sitesidir. Bu sitenin içeriği, yazılı izin alınmadıkça hiç bir şekilde kullanılamaz.

 

 

Yabancı Yayıncılarım

Not: Amazon.com yurtdışında yayımlanan kitaplar için kaynak olarak kullanılabilir.